Κωνσταντινίδου Κων/να

Άμεση εξυπηρέτηση σε προβλήματα, συμβουλές από πρόθυμους ανθρώπους και πάνω από όλα άμεση πληρωμή προμηθειών.