Μηχανογραφική Υποστήριξη

Η MYNET σας στηρίζει μηχανογραφικά για την άρτια τιμολόγηση, τη διαχείριση, τις ανανεώσεις, τις πρόσθετες πράξεις και τα νέα συμβόλαια σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Στόχος η βέλτιστη οργάνωση του ασφαλιστικού δικτύου του συνεργάτη.